Kabin Ekibi

Bayrak taşıyıcısı Türk Hava Yolları’nın uçuş gerçekleştirdiği her noktada kültürümüzü temsil eden ve Türk misafirperverliğinin gökyüzündeki temsilcileri olan kabin memurları; göstermiş oldukları misafirperverlik, güler yüz, üstün hizmet ve emniyet anlayışı sayesinde yolcularımızın tekrar bizimle uçmayı istemesinde önemli bir role sahiptir.

Kabin Ekibi

Bayrak taşıyıcısı Türk Hava Yolları’nın uçuş gerçekleştirdiği her noktada kültürümüzü temsil eden ve Türk misafirperverliğinin gökyüzündeki temsilcileri olan kabin memurları; göstermiş oldukları misafirperverlik, güler yüz, üstün hizmet ve emniyet anlayışı sayesinde yolcularımızın tekrar bizimle uçmayı istemesinde önemli bir role sahiptir.

Yolcuların emniyetli ve konforlu bir seyahat gerçekleştirmelerinden sorumlu olmaları, aynı  zamanda  görev aldıkları kurumun görünür yüzleri olmaları nedeniyle kabin memurlarının; bakımlı, şık, güler yüzlü, nazik, empati kurmada başarılı, insan odaklı, zor durumlarda karar verme yetisine sahip ve iyi bir takım oyuncusu olması beklenmektedir. Havacılık endüstrisinin doğası gereği kabin memurlarının çalışma saatleri,  süreleri ve koşulları diğer iş kollarına kıyasla genellikle daha farklı ve zaman zaman zorlayıcı olabilir. Mesleği seçenlerin; yeni durumlara adapte olabilmeleri ve baskı altındayken dikkatlerini koruyabilmeleri son derece önemli olduğundan adaptasyon sürecinde duygusal dayanıklılık ve esneklik önemli faktörler olarak değerlendirilmektedir.

Türk Hava Yolları'nda Kabin Memuru Olmak 

Kabin ekiplerinden, gerçekleştirdikleri tüm uçuşlarda

mesleki görevlerini aynı yüksek standartlarda yerine getirmesi beklenmektedir. Sanılanın

aksine kabin memurluğu sadece seyahat ederek farklı ülkeleri gezmekten ibaret

değildir. Kabin içinde ortaya çıkabilecek her türlü olağan dışı durumla belirli

standartlar ve kurallar çerçevesinde baş edebilmek, temel görev ve

sorumluluklar arasında yer almaktadır. Bu sebeple Temel Eğitim sürecinde; emniyet,

güvenlik ve hizmet anlayışını kapsayan ve kabin içinde karşılaşılabilecek tüm

olağan ve olağan dışı durumlarda uygulanması gereken standartların aktarıldığı

detaylı bir eğitim verilmektedir. 

Ortaklığımızda göreve başlayan kabin memurları, belirlenmiş şartları sağladıktan sonra; ihtiyaçlar

doğrultusunda ve çeşitli değerlendirmeler ışığında öncelikle dar gövde

uçaklarda kabin amiri, sonrasında da geniş gövde uçaklarda sorumlu kabin amiri

unvanıyla görev almaktadırlar. Bunun yanında Uçuş Eğitim Başkanlığı bünyesindeki Kabin

Eğitim Müdürlüğü’müzün eğitmen ihtiyacının da kabin ekiplerimiz arasından

karşılanması söz konusu olabilmektedir.

Kabin memurluğu, üniforma

kullanmayı gerektiren bir meslek olup Türk Hava Yollarında kabin ekibi üyesi olarak

görev yapanlar Ortaklığımızın halen geçerli olan Kabin Ekibi Üniforma Kullanımı ve

Temsil El Kitabı’nda yeralan düzenlemeler (örnekleri aşağıdaki resimlerde yer alan)

doğrultusunda görev yapmayı kabul ve taahhüt etmekle yükümlüdür.

Mesleki Gereklilikler

Kabin memuru adaylarının öncelikle hizmet sektörü tecrübesine veya yukarıda bahsedildiği gibi havacılık sektörüne uygun kişilik özelliklerine sahip olmaları beklenmektedir. Uçuş gerçekleştirilen noktalar ve bağlantılı uçuşlarımız göz önünde bulundurulduğunda adayların iyi derecede İngilizce bilmeleri olmazsa olmazdır. İkinci yabancı dil bilmek de tercih sebebidir.

Operasyonel ihtiyaçlara istinaden belirlenen ilan kriterlerinde mezuniyet şartı genellikle en az yüksekokul olarak belirtilmekle birlikte zaman zaman lise mezunu adayların başvuruları da kabul edilmektedir. Yurt dışındaki lise ve üniversitelerden mezun olan adayların ise denklik işlemlerini tamamlamış ve belge sunabilir durumda olması gerekmektedir.

Kabin memuru olarak görev almak isteyen kadın adayların boylarının 160 ile 180 cm aralığında, erkek adayların boylarının 170 ile 190 cm aralığında olması gerekmektedir. Kilo değerlendirmesi ise boy-kilo endeksine göre yapılmaktadır.

Dövme kriterlerimiz hakkında bilgi vermek üzere hazırlanan görselde yer aldığı üzere, vücudun görünen kısımlarında (görseldeki beyaz renkli bölgelerde) dövme, piercing , yara, yanık, leke, doğum lekesi ve benzeri kalıcı izlerin bulunmaması gerekmektedir. Bağlantıya tıklayarak bu konudaki görselimizi inceleyebilirsiniz. (Beyaz renkli bölgelerde dövme, piercing ve yara/yanık/leke benzeri kalıcı iz bulunmaması gerekmektedir.) Mülakat süreçlerinde yapılan kontrollerde herhangi birinin bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılmaktadır. Kendilerine sorulduğunda dövme, piercing , yara, yanık, leke, doğum lekesi ve benzeri kalıcı izlerin olmadığını beyan eden ancak var olduğu tespit edilen adayların ise öncelikle süreçleri sona ermekte olup sonraki kabin memuru alım ilanlarımıza da başvurusu mümkün olmayacaktır.Silme işlemi yapılan bir dövmenin olması halinde, kabin memurluğu mülakat ve değerlendirme süreçleri başlamadan önce silme işleminin tamamlanmış, dövmenin tümüyle temizlenmiş ve ten rengi halini almış olması gerekmektedir.

Adayların Adli Sicil ve Adli Sicil Arşiv Kaydının bulunmaması gerekmektedir.

Deneyim/tecrübenizin ve becerilerinizin rol gerekliliklerine uygun olduğundan emin olmak için, başvuru yapmadan önce yukarıda belirtilen pozisyon bilgilerini/mesleki gereklilikleri dikkatlice okumak için zaman ayırmanız büyük önem taşımaktadır.

İşe Alım Süreçleri

Ortaklığımızın operasyonel ihtiyaçları çerçevesinde kabin memuru alımı ilanları, THY AO resmî kariyer sitesi olan bu web sayfasında duyurulmaktadır. Başvuruda bulunan bütün adaylara, online olarak gerçekleştirilecek İngilizce test için davet linki gönderilmektedir.

İngilizce testinde başarılı olan adaylar, İstanbul-Florya’da bulunan İnsan Kaynakları Değerlendirme Merkezi’nde uygulanacak olan mülakat süreçleri için davet edilmektedir.

a. Boy-kilo ölçümleri, Türk Hava Yolları veya Türk Hava Yollarının belirleyeceği kurum tarafından yapılır.
b. Belge kontrolü ve boy-kilo ölçümü ile dövme-yara izi kontrolü sonucu olumlu olan adaylarımız, İngilizce mülakat ve kurul mülakatı aşamalarından oluşan mülakat süreçlerine katılırlar. Mülakat süreçleri olumlu sonuçlanan adaylar, sağlık raporu ve belge hazırlama işlemleri için bilgilendirilir.
c. Seçme süreçlerinde başarılı olan adaylarımızın işe başlama aşamasında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM)’nce yetkilendirilmiş sağlık kurumlarından, sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair rapor almaları ve raporlarını Türk Hava Yolları iş yeri hekimlerine onaylatmaları gerekir. Türk Hava Yolları, SHGM yetkili hastaneden alınmış olumlu rapor olsa bile kendi iç prosedürleri çerçevesinde adayın işe başlatılıp başlatılmayacağına karar verme hakkına sahiptir.
d. Belge ve sağlık raporu süreçleri olumlu sonuçlanan adaylar, eğitim süreçleri için davet edilmektedir.

Kabin Memurluğu Eğitimi

Hizmet sanatının ustaları olarak görev yapmak üzere yetiştirilen kabin memuru adaylarımıza, öncesinde kabin memurluğu eğitimi almış olsalar dahi kabin memuru temel eğitimi verilmektedir. Kabin memuru temel eğitimi yaklaşık 2 ay sürmekte ve İstanbul-Florya’da bulunan Türk Hava Yolları Uçuş Akademisi bünyesinde gerçekleştirilmektedir. Eğitim içeriği Temel Emniyet Eğitimi kapsamındaki zorunlu teknik eğitimler, uçak tip eğitimleri, acil ve olağan durum uygulamaları (uygulamalı eğitimler) ve servis konsepti eğitimleri gibi birçok farklı eğitimi kapsamaktadır. Söz konusu eğitimleri başarıyla tamamlayan adaylarımız için Kabin Ekibi Temel Eğitim Sertifikası ve görev alacağı uçak tiplerinde Tip Eğitim Sertifikası düzenlenmektedir.

Oryantasyon ve Uçuşa Geçiş Süreci

Kabin Memurluğu Temel Eğitimini başarıyla tamamlayan adaylar, öncelikle Belirlenen uçuşa geçiş tarihi itibariyle sözleşmeleri imzalamakta ve unvanları Kabin Memuru olarak güncellenmektedir, ardından Ortaklığımızın kurumsal yapısı ve yerleşimlerini tanıtmayı amaçlayan bir oryantasyon programına katılmaktadır. Oryantasyon programı sonrası planlanan ilk alıştırma uçuşlarını başarıyla tamamlayan adaylar görevli olarak uçuş gerçekleştirmeye başlamaktadır. Kabin Ekiplerimizin uçuş programları, mesai ve dinlenme süreleri; ulusal ve uluslararası sivil havacılık otoritelerinin mevzuatına uygun şekilde düzenlenmektedir.

Merak Ettikleriniz