Tecrübeli II.Pilot Dar Gövde


İlan Kapsamı 

B737 veya A320 uçak tiplerinden birinde güncel tip yetkisi olan ve aşağıda belirtilen uçuş tecrübesine sahip II. Pilot adayları bu ilan kapsamında değerlendirilecektir. 

Genel Nitelikler 

·       T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak,

·       01.01.1974 tarihinden sonra doğmuş olmak,

·       En az lise mezunu olmak (Yurtdışından mezun adayların denklik belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.) 

·       Uçuş kusuru veya disiplinsizliği nedeniyle herhangi bir yazılı ceza almamış olmak,  

·       Adli Sicil ve Adli Sicil Arşiv kaydı bulunmamak, 

·       Askerlik hizmetini tamamlamış, muaf veya en az 2 yıl tecil ettirebiliyor olmak,  

·       Ortaklığın göstereceği yeri ana üs olarak kabul edip orada ikamet etmek,  

·       Daha önce diğer kuruluşlardaki görevlerinden disiplinsizlik nedeniyle ayrılmamış olmak, 

·       Daha önce Türk Hava Yolları veya Türk Hava Yolları’nın  iştirak şirketlerinden fesih yoluyla ayrılmamış olmak, 

·       Mavi kart sahibi veya birden fazla vatandaşlığa sahip adaylar için akıcı ve anlaşılabilir derecede Türkçe konuşabiliyor olmak.

Teknik Nitelikler 

·       ATPL teori kredili güncel CPL/IR(A) veya güncel ATPL(A) sahibi olmak (SHGM/EASA/FAA/ICAO), 

·       B737 veya A320 tiplerinden birinde güncel tip yetkisine sahip olmak, 

·       Başvurduğu uçak tipinde 500 saat uçuş tecrübesine sahip ve son 12 ay içerisinde en az 250 saat uçuş gerçekleştirmiş olmak,

·       Lisansıyla uyumlu, güncel Class-1 sertifikasına sahip olmak.

Sağlık Şartları  

 1. Pilot İşe Alım Sağlık Kriterleri

·       Türk Hava Yolları’nın belirlediği işe alım sağlık kriterlerine aşağıdaki link üzerinden erişebilirsiniz.  Adayların sürece başlamadan listeyi incelemesi, işe girişi uygun olmayan hastalıklara sahip adayların başvurmaması gerekmektedir. Sağlık kriterleri için tıklayınız.

·       Listede belirtilenler dışında hastalığı olan adaylar sorularını UCUSHEKIMLIGI@THY.COM e-posta adresine iletebilirler.  

·       SHGM Yetkili Havacılık Tıp Merkezinden verilmiş geçerli sağlık sertifikanızın olması hali işe giriş muayenenizin tamamlandığı anlamına gelmemektedir. Ortaklığımız işyeri hekimleri tarafından yapılacak olan en son işe giriş muayenesi esas alınmaktadır. Bu esnada geçmiş sağlık kayıtlarınıza ve güncel verilmiş sağlık dosyanıza bakılacak olup Ortaklık işyeri hekimlerimizin yapacağı değerlendirmeler sonucunda işe başlatılıp başlatılmayacağınız kararı verilecektir. Aday işe başlatılmaması halinde herhangi bir hak iddiasında bulunamaz. 

·       Eğer adayların en son Sağlık Sertifikasında OML, CCL, OAL, OOL kısıtlaması varsa, adaylar ile İş Sağlığı Müdürlüğü’nde ön görüşme Ortaklık işyeri hekimlerince yapılacaktır. Anılan görüşme öncesinde adayların; 

-UCUSHEKIMLIGI@THY.COM adresine e-mail ile bildirimde bulunmaları,  

-En son yaptırmış oldukları periyodik muayene sağlık dosyası, sertifikası ve OML kısıtlama nedeni olan durum ile ilgili sağlık kayıtları ile müracaat etmeleri,  

-Belirtilen tarih, saat ve lokasyona işyeri hekimlerimizle görüşmeye gelmeleri gerekmektedir. 

2.Güncel ‘Uçuşa Elverişli‘ Sağlık Raporuna Sahip Olmak 

·       İşe alım süreçlerinde başarılı olan adaylarımızdan işe başlama aşamasında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nce yetkilendirilmiş Havacılık Tıp merkezlerinden sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair son 30 gün içerisinde düzenlenmiş rapor almaları gerekmektedir. 

·       Türk Hava Yolları İşe Giriş Muayenesi sırasında uygulanan Pilot İşe Giriş Sağlık Muayene Süreci için tıklayınız.

Yabancı Dil Yeterliliği Şartları 

·       Türk Hava Yolları tarafından belirlenen kriterler kapsamında yabancı dil seviyesine sahip olmak 

·       İngilizce Seviyesi ICAO Level 4 ve üzerinde olmak (İşe başlama aşamasına kadar lisansa işlenmiş ve işe başlama tarihi itibariyle en az 6 ay geçerli olması gerekmektedir.) 

·       Son 2 yıl içerisinde alınmış olan aşağıdaki belgelerden birini ibraz eden adaylar Havacılık İngilizcesi testinden muaf tutulacaklardır: 

        TOEFL (IBT) : 60 (Speaking: 18)

        IELTS (General-Academic) : 6 (Speaking: 6)

        PTE(Academic) : 46 (Speaking: 46)

*Home Edition ve Online dil sınavları kabul edilmemektedir.


ŞİMDİ BAŞVUR