Simülatör Uçuş Öğretmeni (SFI)


İlan Kapsamı


THY A.O. filosunda yer alan A320/A330/B737/B777 uçak tiplerinden birinde aşağıda belirtilen öğretmen pilot yetkisine sahip olan SFI adayları bu ilan kapsamında değerlendirilecektir.


Genel Nitelikler 

•T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak 
•01.01.1988 tarihinden önce, 01.01.1953 tarihinden sonra doğmuş olmak
•En az lise mezunu olmak (Eğitimini yurt dışında tamamlamış adayların denklik belgesi ibraz etmeleri zorunludur) 
•Uçuş kusuru veya disiplinsizlik nedeniyle herhangi bir yazılı ceza almamış olmak 
•Adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak 
•Askerlik hizmetini tamamlamış veya muaf olmak 
•Ortaklığın göstereceği yeri ana üs olarak kabul edip orada ikamet etmek 
•Daha önce THY A.O. veya diğer kuruluşlardaki görevlerinden disiplinsizlik nedeniyle ayrılmamış olmak
•Daha önce THY A.O. ve THY A.O.‘nun iştirak şirketlerinden fesih yoluyla ayrılmamış  olmak

Teknik Nitelikler

•Geçerli EASA SFI/SFE/TRI/TRE sertifikalarından birine sahibi olmak veya geçmişte alınmış SHGM SFI/SFE/TRI/TRE sertifikalarından birine sahip olmak,


Sağlık Şartı

•Resmi Sağlık Kurulu Raporu; Devlet, Üniversite ve Eğitim Araştırma hastanelerinden alınmış “Heyet Raporu”
•Özel Hastane Raporu; Alınacak kurul raporlarında İç Hastalıkları, Kulak Burun Boğaz, Genel Cerrahi, Göz, Nöroloji veya Psikiyatri uzman hekimlerinin yer alması şartı aranır. 
•Sağlık kurul raporu ile birlikte istenilen asgari gereklilikler; Akciğer grafisi, İşitme testi, Görme alanı testi, Renkli görme muayenesi, EKG, Solunum fonksiyon testi, Tahliller (Hemogram, Açlık kan şekeri, Üre, Kreatinin, Kolesterol, Trigliserit, İdrar tahlili, HDL, LDL, ALT, AST)


Yabancı Dil Şartı 

•Lisansı SHGM tarafından onaylı uçuş ekipleri için Seviye 4, lisansı diğer ülke otoritelerince onaylı uçuş ekipleri için ICAO dil yeterliliği çerçevesinde Level 4 İngilizce dil yeterliliğine sahip olmak  veya THY A.O tarafından düzenlenecek havacılık ingilizcesi sınavında başarılı olmak

Ücret ve Sosyal İmkanlar

• Aylık 80 saat simülatör uçuşu yapan Uçuş Öğretmenlerimize 235.000 ₺ brüt ücret ve ayrıca üç ayda bir 47.000 ₺ brüt ikramiye ödemesii,
• Geniş bir bölgeye yayılmış servis ağı, yemek, çalışana ait özel sağlık sigortası ve çalışan aileleri için sunulan özel sağlık sigortası indirimleri,
• Ücretsiz ve indirimli yurt içi/yurt dışı uçuş imkanları,
• Vize kolaylığı ve tüm dünyada anlaşmalı konaklama olanakları gibi birçok sosyal imkânın yanı sıra; prestijli bir kariyer olanağı.


Süreç Bilgileri:

•Adayların web sitesi üzerinden yapmış oldukları başvuruların ilan kriterlerine uygunluğu online evrak kontrolü ile incelenecektir.
•Ön evrak kontrol aşamasını geçen adaylar;
-Evrak Kontrol (belgelerin asılları kontrol edilecektir),
-Geçerli dil belgesi olmayan adaylar için THY A.O Havacılık İngilizcesi sınavı,
-CRM Değerlendirmesi,
-Simülatör Testi, Kurul Mülakatı,
-Sağlık Kontrolü süreçlerine katılım gösterecektir.

ŞİMDİ BAŞVUR