Kaptan Pilot Geniş Gövde (Non-Type Rated)


İlan Kapsamı  

Türk Hava Yolları A.O. uçak filosunda yer almayan ve kabul edilen uçak tiplerinde aşağıda belirtilen uçuş tecrübesine sahip olan Kaptan Pilot adayları bu ilan kapsamında değerlendirilecektir.


Genel Nitelikler  

• T.C. vatandaşı olmak veya Mavi Kart sahibi olmak,

• 01.01.1964 tarihinden sonra doğmuş olmak,

• En az lise mezunu olmak (yurtdışından mezun adaylarımızın denklik belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.),

• Uçuş kusuru veya disiplinsizlik nedeniyle herhangi bir yazılı ceza almamış olmak,

• Adli Sicil ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak,

• Askerlik hizmetini tamamlamış veya muaf olmak,

• Ortaklığın göstereceği yeri ana üs olarak kabul edip orada ikamet etmek,

• Daha önce Türk Hava Yolları veya Türk Hava Yolları’nın iştirak şirketlerinden fesih yoluyla ayrılmamış olmak,

• Mavi Kart sahibi veya birden fazla vatandaşlığa sahip adaylar için akıcı ve anlaşılabilir derecede Türkçe konuşabiliyor olmak.


Teknik Nitelikler 

• ATPL(A) sahibi olmak (SHGM/EASA/FAA/ICAO),

• Kabul edilen uçak tipinde geçerli ve güncel tip yetkisine sahip olmak,

• En az 8000 saat toplam uçuş tecrübesine sahip olmak,

• 27 ton üzerindeki uçak tiplerinde en az 3000 saat kaptan pilot uçuş tecrübesine sahip olmak,

• Kabul edilen uçak tiplerinden birinde en az 1500 saat kaptan pilot uçuş tecrübesine sahip olmak (Simulator ve line check saati hariç) ve aynı uçak tipinde son 12 ay içerisinde en az 250 saat uçuş gerçekleştirmiş olmak.

Kabul edilen uçak tipleri için tıklayınız.


Sağlık Şartları


1.Pilot İşe Alım Sağlık Kriterleri 

• Türk Hava Yolları’nın belirlediği işe alım sağlık kriterlerine aşağıdaki link üzerinden erişebilirsiniz. Adayların sürece başlamadan listeyi incelemesi, işe girişi uygun olmayan hastalıklara sahip adayların başvurmaması gerekmektedir. Sağlık kriterleri için tıklayınız

• Listede belirtilenler dışında hastalığı olan adaylar sorularını UCUSHEKIMLIGI@THY.COM e-posta adresine iletebilirler.

• SHGM Yetkili Havacılık Tıp Merkezinden verilmiş geçerli sağlık sertifikanızın olması hali işe giriş muayenenizin tamamlandığı anlamına gelmemektedir. Ortaklığımız işyeri hekimleri tarafından yapılacak olan en son işe giriş muayenesi esas alınmaktadır. Bu esnada geçmiş sağlık kayıtlarınıza ve güncel verilmiş sağlık dosyanıza bakılacak olup Ortaklık işyeri hekimlerimizin yapacağı değerlendirmeler sonucunda işe başlatılıp başlatılmayacağınız kararı verilecektir. Aday işe başlatılmaması halinde herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

• Eğer adayların en son Sağlık Sertifikasında OML, CCL, OAL, OOL kısıtlaması varsa, adaylar ile İş Sağlığı Müdürlüğü’nde ön görüşme Ortaklık işyeri hekimlerince yapılacaktır. Anılan görüşme öncesinde adayların;

-UCUSHEKIMLIGI@THY.COM adresine e-mail ile bildirimde bulunmaları,

-En son yaptırmış oldukları periyodik muayene sağlık dosyası, sertifikası ve OML kısıtlama nedeni olan durum ile ilgili sağlık kayıtları ile müracaat etmeleri,

-Belirtilen tarih, saat ve lokasyona işyeri hekimlerimizle görüşmeye gelmeleri gerekmektedir.


2.Güncel "Uçuşa Elverişli" Sağlık Raporuna Sahip Olmak 

• İşe alım süreçlerinde başarılı olan adaylarımızın işe başlama aşamasında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nce yetkilendirilmiş Havacılık Tıp merkezlerinden sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair son 30 gün içerisinde düzenlenmiş rapor almaları gerekmektedir. 

• Türk Hava Yolları İşe Giriş Muayenesi sırasında uygulanan Pilot İşe Giriş Sağlık Muayene Süreci için tıklayınız. 


Yabancı Dil Yeterliliği Şartları 

Türk Hava Yolları tarafından belirlenen kriterler kapsamında yabancı dil seviyesine sahip olmak,

• İngilizce Seviyesi ICAO Level 4 ve üzerinde olmak (İşe başlama aşamasına kadar lisansa işlenmiş ve işe başlama tarihi itibariyle en az 6 ay geçerli olması gerekmektedir.)

• Son 2 yıl içerisinde alınmış olan aşağıdaki belgelerden birini ibraz eden adaylar Havacılık İngilizcesi testinden muaf tutulacaklardır:

  TOEFL (IBT): 60 (Speaking: 18)

  IELTS (General-Academic): 6 (Speaking: 6)

  PTE(Academic): 46 (Speaking: 46)

*Home Edition ve Online dil sınavları kabul edilmemektedir.


Başvuru Şekli ve İzlenecek Yol

•  Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, ilana internet üzerinden başvurmaları gerekmektedir. İnternet başvurusu dışında herhangi bir şekilde başvuru kabul edilmeyecektir.

Adaylarımızın, başvurularını takiben Kariyer sayfasında bulunan Özgeçmiş Eklentileri alanına;

*Adli Sicil Arşiv Kaydı ‘’kurum türünü’’, ‘’resmi’’ olarak , ‘’belgenin neden verileceği’’ kısmını ‘’diğer’’ seçerek (Son 1 ay içerisinde alınmış olmalıdır.),

*Askerlik Belgesi (E-devlet üzerinden alınabilir.),

*SGK İşyeri Unvan Listesi ve Hizmet Dökümü

*Nüfus Cüzdanı ; T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi gözükecek şekilde,

*Diploma ya da E-Devlet Mezun Belgesi,

*Uçuş Lisansı (ön ve arka sayfası),

*Sağlık Sertifikası,

*Logbook(son 3 sayfası) belgelerini,

PDF formatında yüklemeleri gerekmektedir. İlgili belgeler yüklenirken dosya adına yalnızca belgenin ismi yazılmalı, isim soy isim yazılmamalıdır.

•  Lisans mezuniyeti olan adaylar e-devlet üzerinden alacakları mezuniyet belgesi veya diploma görüntüleri ile başvuru yapabilmektedir. (Transkript kabul edilmemektedir.)

•  Hâlihazırda dil belgesi bulunan adaylar Yetkinlik Değerlendirmesi sürecine davet edilecektir. Dil belgesi bulunmayan adaylar Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştirilecek Havacılık İngilizcesi sınavına davet edilecektir. Kriterlere uygun olmayan adaylar sürece devam edemeyecektir.

•  Tüm süreç sonunda başarılı olan adaylara iş teklifi yapılacak olup işe başlama belgeleri hazırlamaları istenecek ve adayın istenen belgeleri teslim etmesi akabinde işe alım süreci tamamlanacaktır.

Notlar

•  Değerlendirme süreçleri kapsamında, katıldığı yıl fark etmeksizin, aynı süreçten iki defa olumsuz olan adaylar (Havacılık İngilizcesi sınavı hariç) süreçlere tekrar dahil olamamaktadır. 

•  Herhangi bir süreçten ilk defa olumsuz olan adayların süreçlere tekrar dahil olabilmeleri için açılacak olan bir sonraki ilana ilan kriterlerini karşılamak koşuluyla tekrar başvuru yapmaları gerekmektedir.

ŞİMDİ BAŞVUR