Kaptan Pilot Geniş Gövde (B787)


Genel Nitelikler 

 • T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak 
 • 01.01.1957 tarihinden sonra doğmuş olmak 
 • En az lise mezunu olmak (yurtdışından mezun adaylarımızın denklik belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir) 
 • Uçuş kusuru veya disiplinsizlik nedeniyle herhangi bir yazılı ceza almamış olmak 
 • Adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak 
 • Askerlik hizmetini tamamlamış veya muaf olmak 
 • Ortaklığın göstereceği yeri ana üs olarak kabul edip orada ikamet etmek 

Teknik Nitelikler 

 • ATPL(A) sahibi olmak (EASA/FAA/ICAO) 
 • B787 uçak tipinde geçerli ve güncel tip yetkisine sahip olmak. 
 • En az 7000 saat toplam uçuş tecrübesine sahip olmak 
 • 27 ton üzerindeki uçak tiplerinde en az 3.000 saat kaptan pilot uçuş tecrübesine sahip olmak 
 • Başvurduğu uçak tipinde en az 500 saat kaptan pilot uçuş tecrübesine sahip olmak (simulator ve line check saati hariç) 
 • Başvurduğu uçak tipinde son 12 ay içerisinde en az 250 saat uçmuş olmak 

Sağlık Şartları 

 • Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı’nın (ICAO ) Ek 1 Bölüm 6 ve EASA Part-MED Sınıf 1, SHT-MED Sınıf 1 Pilotu şartlarına uygun olmak ve güncel Sağlık Sertifikası’na sahip olmak. (Adaylar bu şartı sağladıklarını belgeleyen raporu, ilgili hastanelerden kendi imkânları ile temin edeceklerdir.) 

Yabancı Dil Şartı 

 • THY A.O tarafından belirlenen kriterler kapsamında yabancı dil seviyesine sahip olmak 

Diğer Şartlar 

 • Ortaklık tarafından yapılacak olan değerlendirme süreçlerinde başarılı olmak 
ŞİMDİ BAŞVUR