Kaptan Pilot Dar Gövde (B737)


İlan Kapsamı  

B737 tipinde  güncel tip yetkisi olan ve aşağıda belirtilen uçuş tecrübesine sahip Kaptan Pilot adayları bu ilan kapsamında değerlendirilecektir.

Genel Nitelikler  

·      T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak,  

·      01.01.1964 tarihinden sonra doğmuş olmak,  

·      En az lise mezunu olmak, (Yurtdışından mezun adaylarımızın denklik belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.) 

·      Uçuş kusuru veya disiplinsizliği nedeniyle herhangi bir yazılı ceza almamış olmak, 

·      Adli Sicil ve Adli Sicil Arşiv kaydı bulunmamak,  

·      Askerlik hizmetini tamamlamış veya muaf olmak,  

·      Ortaklığın göstereceği yeri ana üsolarak kabul edip orada ikamet etmek,  

·      Daha önce diğer kuruluşlardaki görevlerinden disiplinsizlik nedeniyle ayrılmamış olmak, 

·      Daha önce Türk Hava Yolları veya Türk Hava Yolları’nın iştirak şirketlerinden fesih yoluyla ayrılmamış olmak,

·      Mavi kart sahibi veya birden fazla vatandaşlığa sahip adaylar için akıcı ve anlaşılabilir derecede Türkçe konuşabiliyor olmak.

Teknik Nitelikler 

·      ATPL(A) sahibi olmak, (SHGM/EASA/FAA/ICAO) 

·      B737 uçak tipinde geçerli tip yetkisine sahip olmak, 

·      Son çalıştığı ya da ayrılmış olduğu şirkette sorumlu kaptan pilot olarak çalışıyor olmakla birlikte simülatör ve line-check saatleri hariç;

        o  En az 5500 saat toplam uçuş tecrübesine sahip olmak, 

        o   27 ton üzerindeki uçak tiplerinde en az 3000 saat uçuş tecrübesine sahip olmak, 

        o   Başvurmuş olduğu uçak tipinde en az 1000 saat kaptan pilot uçuş tecrübesine sahip ve son 12 ay içerisinde en az 250 saat kaptan pilot statüsünde uçuş gerçekleştirmiş olmak, 

·       Lisansıyla uyumlu, güncel Class-1 sertifikasına sahip olmak. 

 

Sağlık Şartları  

1.Pilot İşe Alım Sağlık Kriterleri 

·       Türk Hava Yolları’nın belirlediği işe alım sağlık kriterlerine aşağıdaki link üzerinden erişebilirsiniz.  Adayların sürece başlamadan listeyi incelemesi, işe girişi uygun olmayan hastalıklara sahip adayların başvurmaması gerekmektedir. Sağlık kriterleri için tıklayınız

·       Listede belirtilenler dışında hastalığı olan adaylar sorularını UCUSHEKIMLIGI@THY.COM e-mail adresine iletebilirler.  

·      SHGM Yetkili Havacılık Tıp Merkezinden verilmiş geçerli sağlık sertifikanızın olması hali işe giriş muayenenizin tamamlandığı anlamına gelmemektedir. Ortaklığımız işyeri hekimleri tarafından yapılacak olan en son işe giriş muayenesi esas alınmaktadır. Bu esnada geçmiş sağlık kayıtlarınıza ve güncel verilmiş sağlık dosyanıza bakılacak olup Ortaklık işyeri hekimlerimizin yapacağı değerlendirmeler sonucunda işe başlatılıp başlatılmayacağınız kararı verilecektir. Aday işe başlatılmaması halinde herhangi bir hak iddiasında bulunamaz. 

·       Eğer adayların en son Sağlık Sertifikasında OML, CCL, OAL, OOL kısıtlaması varsa, adaylar ile İş Sağlığı Müdürlüğü’nde ön görüşme Ortaklık işyeri hekimlerince yapılacaktır. Anılan görüşme öncesinde adayların; 

- UCUSHEKIMLIGI@THY.COM adresine e-mail ile bildirimde bulunmaları, 

- En son yaptırmış oldukları periyodik muayene sağlık dosyası, sertifikası ve OML kısıtlama nedeni olan durum ile ilgili Sağlık kayıtları ile müracaat etmeleri, 

 - Belirtilen tarih, saat ve lokasyona İşyeri hekimlerimizle görüşmeye gelmeleri gerekmektedir.

3.Güncel ‘Uçuşa Elverişli‘ Sağlık Raporuna Sahip Olmak 

·      İşe alım süreçlerinde başarılı olan adaylarımızın işe başlama aşamasında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nce yetkilendirilmiş Havacılık Tıp merkezlerinden sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair son 30 gün içerisinde düzenlenmiş rapor almaları gerekmektedir. 

·       Türk Hava Yolları İşe Giriş Muayenesi sırasında uygulanan Pilot İşe Giriş Sağlık Muayene Süreci için tıklayınız. 

Yabancı Dil Şartı  

·      Türk Hava Yolları tarafından belirlenen kriterler kapsamında yabancı dil seviyesine sahip olmak 

·       İngilizce Seviyesi ICAO Level 4 ve üzerinde olmak (İşe başlama aşamasına kadar lisansa işlenmiş ve işe başlama tarihi itibariyle en az 6 ay geçerli olması gerekmektedir.) 

·      Aşağıdaki belgelerden birini ibraz eden adaylar Havacılık İngilizcesi testinden muaf tutulacaklardır. 

       Son 2 yıl içerisinde alınmış olan; 

        TOEFL (IBT) : 60 (Speaking: 18)

        IELTS (General-Academic) : 6 (Speaking: 6)

        PTE(Academic) : 46 (Speaking: 46)

*Home Edition ve Online dil sınavları kabul edilmemektedir.

ŞİMDİ BAŞVUR