II.Pilot (Dar Gövde, Tip Yetkisi Olmayan)İlan Kapsamı 

A320 ve B737 uçak tiplerinden birinde güncel tip yetkisine sahip olmayan II.Pilot adayları bu ilan kapsamında değerlendirilecektir. 

Genel Nitelikler  

·      T.C. vatandaşı veya Mavi kart sahibi olmak, 

·      01.01.1984 tarihinden sonra (Toplam uçuş tecrübesi 1500 saat ve üzerinde olan adaylar için 01.01.1974 tarihinden sonra) doğmuş olmak

·      En az lise mezunu olmak (Yurt dışındaki okullardan mezun olan adaylarımızın denklik belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.),

·      Uçuş kusuru veya disiplinsizliği nedeniyle herhangi bir yazılı ceza almamış olmak,

·      Adli Sicil ve Adli Sicil Arşiv kaydı bulunmamak, 

·      Askerlik hizmetini tamamlamış, muaf veya en az 2 yıl tecil ettirmeyi taahhüt edebiliyor olmak,  

·      Ortaklığın göstereceği yeri ana üs olarak kabul edip orada ikamet etmek,  

·      Daha önce diğer kuruluşlardaki görevlerinden disiplinsizlik nedeniyle ayrılmamış olmak, 

·      Daha önce Türk Hava Yolları ve Türk Hava Yolları'nın iştirak şirketlerinden fesih yoluyla ya da disiplinsizlik nedeniyle ayrılmamış olmak, 

·      Mavi kart sahibi veya birden fazla vatandaşlığa sahip adaylar için akıcı ve anlaşılabilir derecede Türkçe konuşabiliyor olmak, 

Teknik Nitelikler 

·       ATPL teori kredili güncel CPL/IR(A) veya güncel ATPL(A) sahibi olmak (SHGM/EASA/FAA/ICAO), 

·       MEP/IR yetkisine sahip olmak (lisansa işlenmiş olmalıdır),

·       A-UPRT ve MCC eğitimlerini tamamlamış olmak (İşe başlama aşamasına kadar tamamlanmış olmalıdır), 

·       İşe başlama aşamasına gelen adaylar için SHGM Türkiye tarafından düzenlenmiş  uçuş lisansına sahip olmak, 

·       Lisansıyla uyumlu, güncel Class-1 sertifikasına sahip olmak. 

*Not: MCC ve A-UPRT eğitimlerini tamamlamış adaylarımızın başvuruları önceliklendirilecektir. Bu sebeple başvuru aşamasında bu sertifikaların ''Özgeçmiş Eklentileri''  kısmına yüklenmesi önem taşımaktadır. Sertifikalarını başvuru yaptıktan sonra sisteme yükleyen adaylarımızın TKPILOTISTIHDAM@THY.COM adresine de sertifika görüntülerini iletmeleri gerekmektedir. İstihdam ihtiyacının devam etmesi halinde ilgili sertifikalara sahip olmayan adaylarımızın başvuruları da değerlendirmeye alınacaktır. ME/IR yetkilerinin uçuş lisansına işlenmiş olması yeterli olup güncel olmasına gerek bulunmamaktadır.

Sağlık Şartları 

1.Pilot İşe Alım Sağlık Kriterleri 

·       Türk Hava Yolları işe alım sağlık kriterlerine aşağıdaki link üzerinden erişebilirsiniz.  Adayların sürece başlamadan listeyi incelemesi, işe girişi uygun olmayan hastalıklara sahip adayların başvurmaması gerekmektedir. Sağlık kriterleri için tıklayınız.

·       Listede belirtilenler dışında hastalığı olan adaylar sorularını UCUSHEKIMLIGI@THY.COM e-posta adresine iletebilirler.  

·        SHGM Yetkili Havacılık Tıp Merkezinden verilmiş geçerli sağlık sertifikanızın olması hali işe giriş muayenenizin tamamlandığı anlamına gelmemektedir. Ortaklığımız iş yeri hekimleri tarafından yapılacak olan en son işe giriş muayenesi esastır. Bu esnada geçmiş sağlık kayıtlarınıza ve güncel verilmiş sağlık dosyanıza da bakacak olan Ortaklık iş yeri hekimlerimiz, yapacağı değerlendirmeler sonucunda işe başlatılıp başlatılmayacağınız kararını verecektir. Aday işe başlatılmaması halinde herhangi bir hak iddiasında bulunamaz. 

·       Eğer adayların en son Sağlık Sertifikasında OML, CCL, OAL, OOL kısıtlaması varsa, adaylar ile İş Sağlığı Müdürlüğü’nde ön görüşme Ortaklık iş yeri hekimlerince yapılacaktır. Anılan görüşme öncesinde adayların; 

o  UCUSHEKIMLIGI@THY.COM adresine e-mail ile bildirimde bulunmaları,  

o  En son yaptırmış oldukları periyodik muayene sağlık dosyası, sertifikası ve OML kısıtlama nedeni olan durum ile ilgili Sağlık kayıtları ile müracaat etmeleri,  

o  Belirtilen tarih, saat ve lokasyona iş yeri hekimlerimizle görüşmeye gelmeleri gerekmektedir. 

2. Güncel ‘Uçuşa Elverişli‘ Sağlık Raporuna Sahip Olmak 

·       Seçme süreçlerinde başarılı olan adaylarımızdan işe başlama aşamasında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nce yetkilendirilmiş Havacılık Tıp merkezlerinden sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair son 30 gün içerisinde düzenlenmiş rapor almaları gerekmektedir. 

·       Türk Hava Yolları İşe Giriş Muayenesi sırasında uygulanan Pilot İşe Giriş Sağlık Muayene Süreci için tıklayınız.

Yabancı Dil Yeterliliği Şartları 

·       Türk Hava Yolları tarafından belirlenen kriterler kapsamında yabancı dil seviyesine sahip olmak, 

·       İngilizce Seviyesi ICAO Level 4 ve üzerinde olmak (İşe başlama aşamasına kadar lisansa işlenmiş ve işe başlama tarihi itibariyle en az 6 ay geçerli olması gerekmektedir), 

·       Son 2 yıl içerisinde alınmış olan aşağıdaki belgelerden birini ibraz eden adaylar Havacılık İngilizcesi testinden muaf tutulacaklardır;

        TOEFL (IBT) : 60 (Speaking: 18)

        IELTS (General-Academic) : 6 (Speaking: 6)

        PTE (Academic) : 46 (Speaking: 46)

*Home Edition ve Online dil sınavları kabul edilmemektedir.

Başvuru Şekli ve İzlenecek Yol

•  Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, ilana internet üzerinden başvurmaları gerekmektedir. İnternet başvurusu dışında herhangi bir şekilde başvuru kabul edilmeyecektir.

Adaylarımızın, başvurularını takiben Kariyer sayfasında bulunan Özgeçmiş Eklentileri alanına;

*Adli Sicil Arşiv Kaydı ‘’kurum türünü’’, ‘’resmi’’ olarak , ‘’belgenin neden verileceği’’ kısmını ‘’diğer’’ seçerek (Son 1 ay içerisinde alınmış olmalıdır.),

*Askerlik Belgesi (E-devlet üzerinden alınabilir.),

*SGK İşyeri Unvan Listesi ve Hizmet Dökümü

*Nüfus Cüzdanı ; TC kimlik numarası ve doğum tarihi gözükecek şekilde,

*Diploma ya da E-Devlet Mezun Belgesi,

*Uçuş Lisansı (ön ve arka sayfası),

*Sağlık Sertifikası,

*Logbook(son 3 sayfası),

*A-UPRT ve MCC sertifikaları (varsa),(MCC ve A-UPRT sertifikalarına sahip adaylarımıza süreçlerde öncelik tanınacaktır. Bu sebeple başvuru aşamasında bu sertifikaların Özgeçmiş Eklentileri kısmına yüklenmesi önem taşımaktadır.)

belgelerini PDF formatında yüklemeleri gerekmektedir. İlgili belgeler yüklenirken dosya adına yalnızca belgenin ismi yazılmalı, isim soy isim yazılmamalıdır.

•  Hâlihazırda dil belgesi bulunan adaylar Yetkinlik Değerlendirmesi sürecine davet edilecektir. Dil belgesi bulunmayan adaylar Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştirilecek Havacılık İngilizcesi sınavına davet edilecektir. Kriterlere uygun olmayan adaylar sürece devam edemeyecektir.

•  Lisans mezuniyeti olan adaylar e-devlet üzerinden alacakları mezuniyet belgesi veya diploma görüntüleri ile başvuru yapabilmektedir. (Transkript kabul edilmemektedir.)

•  Tüm süreç sonunda başarılı olan adaylara iş teklifi yapılacak olup işe başlama belgeleri hazırlamaları istenecek ve adayın istenen belgeleri teslim etmesi akabinde işe alım süreci tamamlanacaktır.

Notlar

•   A-UPRT ve MCC sertifikalarına sahip olmayan adayların işe başlama aşamasından önce A-UPRT ve MCC sertifikalarını tamamlamaları gerekmektedir.

•  Değerlendirme süreçleri kapsamında, katıldığı yıl fark etmeksizin, aynı süreçten iki defa olumsuz olan adaylar (Havacılık İngilizcesi sınavı hariç) süreçlere tekrar dahil olamamaktadır. 

•  Herhangi bir süreçten ilk defa olumsuz olan adayların süreçlere tekrar dahil olabilmeleri için açılacak olan bir sonraki ilana ilan kriterlerini karşılamak koşuluyla tekrar başvuru yapmaları gerekmektedir.
ŞİMDİ BAŞVUR