II. Pilot Dar Gövde


İlan Kapsamı

THY A.O. filosunda yer alan A320, B737 uçak tiplerinden birinde uçuş saati fark etmeksizin tip yetkisi olan II. Pilot adayları bu ilan kapsamında değerlendirilecektir.


Genel Nitelikler 

•T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak,

•01.01.1973 tarihi ve sonrasında doğmuş olmak,

•En az lise mezunu olmak (yurtdışından mezun adaylarımızın denklik belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir),

•Uçuş kusuru veya uçuş disiplinsizliği nedeniyle herhangi bir yazılı ceza almamış olmak,

•Adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak,

•Askerlik hizmetini tamamlamış veya en az 2 yıl tecil ettirebiliyor olmak, 

•Ortaklığın göstereceği yeri ana üs olarak kabul edip orada ikamet etmek, 

•Daha önce THY A.O. veya diğer kuruluşlardaki görevlerinden disiplinsizlik nedeniyle ayrılmamış olmak,

•Daha önce THY A.O. ve THY A.O.‘nun iştirak şirketlerinden fesih yoluyla ayrılmamış  olmak,


Teknik Nitelikler

•ATPL(A) sahibi olmak (SHGM/EASA/FAA/ICAO)

•A320 ve B737 uçak tiplerinden birinde geçerli tip yetkisine sahip olmak,

•İşe başlama aşamasına gelen adaylar için Türk uçuş lisansı sahibi olmak.Sağlık Şartları

1.Pilot İşe Alım Sağlık Kriterleri


•THY A.O. belirlediği işe alım sağlık kriterlerine  aşağıdaki link üzerinden erişebilirsiniz.  Adayların sürece başlamadan listeyi incelemesi, işe girişi uygun olmayan hastalıklara sahip  adayların başvurmaması gerekmektedir. Sağlık kriterleri için tıklayınız.


Listede belirtilenler dışında hastalığı olan adaylar sorularını UCUSHEKIMLIGI@THY.COM e-mail adresine iletebilirler. 


•SHGM Yetkili Havacılık Tıp Merkezinden verilmiş geçerli sağlık sertifikanızın olması hali işe giriş muayenenizin tamamlandığı anlamına gelmemektedir. Çünkü, Ortaklığımız işyeri hekimleri tarafından yapılacak olan en son işe giriş muayenesi esastır. Bu esnada geçmiş sağlık kayıtlarınıza ve güncel verilmiş sağlık dosyanıza da bakacak olan Ortaklık İşyeri hekimlerimiz, yapacağı değerlendirmeler sonucunda işe başlatılıp başlatılmayacağınız kararını verecektir. Aday işe başlatılmaması halinde herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.


•Eğer adayların en son Sağlık Sertifikasında OML, CCL, OAL, OOL kısıtlaması varsa, adaylar ile İş Sağlığı Müdürlüğü’nde ön görüşme Ortaklık işyeri hekimlerince yapılacaktır. Anılan görüşme öncesinde adayların;

  - UCUSHEKIMLIGI@THY.COM adresine e-mail ile bildirimde bulunmaları, 

  - En son yaptırmış oldukları periyodik muayene sağlık dosyası, sertifikası ve OML kısıtlama nedeni olan durum ile ilgili Sağlık kayıtları ile müracaat etmeleri, 

  - Belirtilen tarih, saat ve lokasyona İşyeri hekimlerimizle görüşmeye gelmeleri gerekmektedir.


2.Güncel ‘Uçuşa Elverişli ‘Sağlık Raporuna Sahip Olmak


•Seçme süreçlerinde başarılı olan adaylarımızdan işe başlama aşamasında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nce yetkilendirilmiş Havacılık Tıp merkezlerinden sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair Son 30 gün içerisinde düzenlenmiş rapor almaları gerekmektedir.

•THY A.O. İşe Giriş Muayenesi sırasında uygulanan Pilot İşe Giriş Sağlık Muayene Süreci için tıklayınız.


Yabancı Dil Şartı 

•THY A.O tarafından belirlenen kriterler kapsamında yabancı dil seviyesine sahip olmak

•İngilizce Seviyesi ICAO Level 4 ve üzerinde olmak (İşe başlama aşamasına kadar lisansa işlenmiş olması gerekmektedir)

•Aşağıdaki belgelerden birini ibraz eden adaylar Havacılık İngilizcesi testinden muaf tutulacaklardır.

       Son 2 yıl içerisinde alınmış olan;

TOEFL (IBT)           : 60 (speaking: min. 18)

IELTS                    :   6 (speaking: min. 6)

PTE                       : 46 (speaking: min.46)


Süreç Bilgileri:

•Adayların web sitesi üzerinden yapmış oldukları başvuruların ilan kriterlerine uygunluğu online evrak kontrolü ile incelenecektir.

•Ön evrak kontrol aşamasını geçen adaylar; Evrak kontrol (belgelerin asılları kontrol edilecektir), THY A.O Havacılık İngilizcesi sınavı, CRM Değerlendirmesi, Simülatör Testi, Kurul Mülakatı, Sağlık kontrolü süreçlerine katılım gösterecektir.


ŞİMDİ BAŞVUR