Experienced Narrow Body First Officer (B737 - Expat Pilots)


İlan Kapsamı

 

Bu ilan kapsamında, B737 uçak tipinde aşağıda belirtilen uçuş tecrübesine sahip tip yetkisi bulunan Tecrübeli II. Pilotlar (Expat Pilot) değerlendirilecektir.

 

Genel Nitelikler

 • 01.01.1974 tarihinden sonra doğmuş olmak

 • En az lise mezunu olmak

 • Uçuş kusuru veya uçuş disiplinsizliği nedeniyle herhangi bir yazılı ceza almamış olmak

 • Adli sicil kaydı veya adli sicil arşivkaydı bulunmamak

 • Kaza/kırım raporu sunabilmek

 • Şirket tarafından gösterilecek yerinana üs olarak kabul edilmesi ve orada ikamet etmek

 • Daha önce Türk Hava Yolları A.O.'dan veya diğer kuruluşlardaki işlerinden disiplinsizlik nedeniyle ayrılmamış olmak,

 • Türk Hava Yolları A.O. ve bağlı ortaklıklarından daha önce sözleşme feshi nedeniyle ayrılmamış olmak

 

Teknik Nitelikler

 • ATPL teorik kredili bir EASA/FAA/ICAOCPL/IR (A) veya başvurulan uçak tipinde geçerli bir tip yetkisine ATPL (A)sahibi olmak.

 • B737 uçak tipinde (simülatör saatleri hariç) en az 1500 saat toplam uçuş süresine sahip olmak. EASA lisansına sahip adaylar için B737'de minimum toplam uçuş süresi 1000 saattir.

 • Başvurulan uçak tipinde son 12 ay içerisinde en az 250 saat uçmuş olmak (simülatör saatleri hariç)

 

Dil Gereksinimleri

 • Min. ICAO Level 4

 

Sağlık Gereksinimleri

 

1. Pilot İşe Alım Sağlık Kriterleri

 • Türk Hava Yolları A.O. tarafından belirlenen işe alım sağlık kriterlerine aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz. Adayların sürece başlamadan önce listeyi incelemeleri ve uygun olmayan hastalıklara sahip adayların başvuru yapmamaları gerekmektedir. Sağlık kriterlerine ulaşmak için lütfen tıklayınız..

 

2. Güncel 'Uçuşa Elverişlilik' Sağlık Raporuna sahip olmak

 • Değerlendirme sürecinin son gününde adayların Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş Havacılık Tıp Merkezlerinden sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair rapor almaları gerekmektedir.

 • THY işyeri hekimleri, şirketprosedürlerine uygun olarak başvuru sahibinden ilave tıbbi muayene ve tetkikler isteyebilir.

 • İşe alım sağlık prosedürleri doğrultusunda, (başvuru sahibi SHGM onaylı tıp merkezlerinden birinden uçuşa elverişlilik raporu almış olsa dahi) THY başvuru sahibini işe almama hakkına sahiptir. Başvuru sahiplerinin işe alınmamaları durumunda herhangi bir hak talep etme hakları bulunmamaktadır.

 

Değerlendirme Süreçleri

 

 • Belge Kontrolü

Bu aşamada, iş ilanında istenen logbook,lisans, diploma, pasaport vb. belgeler kontrol edilir.

 • Yetkinlik Değerlendirmesi

Belgeleri kontrol edilen adaylar,teknik-olmayan yetkinliklerinin belirleneceği bir grup değerlendirmesine gönderilir. Değerlendirme üç aşamadan oluşacaktır.

 • Simülatör Testi

Adaylar, uçuş öncesi brifing, uçuş değerlendirmesi ve uçuş sonrası bilgilendirme içeren simülatör uygulamasıyla pilotluk becerileri açısından test edilecektir.

 • Kurul Mülakatı

Mülakat İnsan Kaynakları uzmanları ve kaptan pilotlar tarafından gerçekleştirilir. Mülakat; adayların geçmişleri, deneyimleri ve teknik bilgileri hakkında sorulardan oluşur.

 • Sağlık Kontrolü

Adaylar, masrafları THY tarafından karşılanmak üzere kapsamlı bir sağlık kontrolü için belirlenen özel bir hastaneye gönderilecektir.

 

Türk Hava Yolları değerlendirme süreçleri kapsamında tüm hakları saklı tutar.

ŞİMDİ BAŞVUR