II. Pilot Geniş Gövde (B787)


İlan Kapsamı

THY A.O. filosunda yer alan B787 uçak tipinde aşağıda belirtilen uçuş tecrübesine sahip olan II. Pilot adayları bu ilan kapsamında değerlendirilecektir.


Genel Nitelikler

·        T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak

·        01.01.1966 tarihinden sonra doğmuş olmak

  •  En az lise mezunu olmak, (yurtdışından mezun adaylarımızın denklik belgesini ibraz etmeleri           gerekmektedir)
  •   Uçuş kusuru veya uçuş disiplinsizliği nedeniyle herhangi bir yazılı ceza almamış olmak

·        Adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak

·        Askerlik hizmetini tamamlamış veya en az 2 yıl tecil ettirebiliyor olmak

·        Ortaklığın göstereceği yeri ana üs olarak kabul edip orada ikamet etmek


Teknik Nitelikler

·        ATPL(A)sahibi olmak (EASA/FAA/ICAO)

·        Başvurduğu uçak tipinde geçerli ve güncel tip yetkisine sahip olmak

·        Simülatör saati hariç;

  • En az 1500 saat toplam uçuş tecrübesine sahip olmak
  • Başvurduğu uçak tipinde en az 500 saat uçuş tecrübesine sahip olmak
  • Başvurulan uçak tipinde son 12 ay içerisinde en az 250 saat uçmuş olmak


Sağlık Şartları

·        Sağlık durumu uçuşa elverişli olmak (Seçme süreçlerinde başarılı olan adaylarımızdan işe başlama aşamasında  Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nce (SHGM)yetkilendirilmiş Havacılık Tıp Merkezlerinden sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair rapor almaları istenecektir.

·        THY A.O. Sağlık Müdürlüğü işyeri hekimleri “İşe Giriş Muayenesi” sırasında (SHGM yetkili Havacılık Tıp Merkezinden verilmiş uçuşa uygun olduğuna dair rapor olsa dahi) herhangi bir hastalık tanısı, özgeçmişte ameliyat, ilaç kullanımı vb. bir durumu tespit ettiklerinde aşağıda yer alan durumları ve İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı gerekliliklerini dikkate alarak değerlendirme yapacaktır.

Görev yapacakları süre boyunca emniyet görevlerini ve sorumluluklarını yerine getirmelerini engelleyebilecek, inkapasiteye neden olabilecek, performansında azalmaya yol açabilecek  fiziksel veya ruhsal herhangi bir hastalık tanısı konulması durumları,

Geçmişte geçirdiği fiziksel ve ruhsal hastalıkların tekrarlama/ilerleme ihtimali iletekrarladığı/ ilerlediği dönemlerde işgücü kaybı, ulusal ve uluslararası mevzuat gereği sağlık gerekliliklerinin yerine getirememeleri riski olması,

·        THY A.O. işyeri hekimleri iç prosedürleri çerçevesinde ek tetkik ve muayene yaptırılmasını isteyebilir.

·        THY A.O., belirlemiş olduğu işe giriş sağlık kriterleri çerçevesinde (SHGM yetkili Havacılık Tıp Merkezinden verilmiş uçuşa uygun olduğuna dair rapor olsa dahi)   adayın işe başlatılıp başlatılmayacağına karar verme hakkına sahiptir. Aday işe başlatılmaması halinde herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.


Yabancı Dil Şartı

·        THY A.O tarafından belirlenen kriterler kapsamında yabancı dil seviyesine sahip olmak

ŞİMDİ BAŞVUR